O projekte

Cieľom nášho projektu je obnoviť vzácne biotopy pasienkov a lúk, ako aj prinavrátiť kultúrny fenomén pastvy do našej blízkosti.

Vďaka Vašim darom zabezpečíme zvieratám na Devínskej Kobyle, hrade Devín, v Novej Bošáci a vo Veľkom Léli krmivo na zimu, postavíme im nový prístrešok a kŕmidlo, ale hlavne budeme môcť rozšíriť pastvu na nové lokality.

Za finančný dar 30e sa stanete adoptívnym rodičom vybraného zvieraťa na jeden rok a získate od nás adopčný certifikát s fotkou Vášho zvieraťa, tričko a magnetku Adoptuj si kozu. Takisto Vás vezmeme na exkurziu národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla*.

Lúky a pasienky, kde sa pásol dobytok boli kedysi bežnou súčasťou krajiny okolo nás, no postupne so zmenou hospodárstva ich počet ubudol a s nimi sa stratili aj niektoré vzácne druhy kvetov či motýľov. Po obnove tradičnej pastvy však na týchto lokalitách môžete opäť vidieť stratené druhy, medzi ktorými nájdete aj vzácne druhy slovenských orchideí.

O aktuálnych novinkách Vás budeme informovať emailom a nájdete ich aj na na našej stránke a facebooku.

*Nakoľko sa zvieratá často pasú v neprístupnom teréne, alebo sa presúvajú medzi pastevnými lokalitami, nevieme zaručiť, že Vaše adoptované zviera budete môcť počas exkurzie osobne vidieť.

P1030811-001