Májová exkurzia pre adoptívnych rodičov v Bielych Karpatoch

V máji máme pre podporovateľov projektu Adoptujte si kozy pripravenú exkurziu do ovocných sadov v Bielych Karpatoch, kde ochrane prírody pomáha stádo oviec.

jahna b

Povieme si niečo o botanických vzácnostiach tohto územia, o motýľoch, ktorým pastva významne prospieva a ochutnáme tradičné odrody jabĺk.
Ubytovanie v stanoch/za príplatok v domčeku na Grúni, možnosť spoločného odchodu z Bratislavy vlakom v piatok poobede, návrat v sobotu večer :).
Záujemcovia potvrdiť, prosím, účasť na exkurzii v Bielych Karpatoch na FB evente alebo  na bartikova@broz.sk.

Viac info aj na stránkach Dobrej krajiny – tu.

bosaca

jablka