Exkurzia vo Weitovom lome

Začiatkom leta s nami prišli na Devínsku Kobylu prváci zo ZŠ Harmónia, ktorí si adoptovali kozliatka Lolka a Bolka z Geologického múzea v Devíne. Začali sme vo Weitovom lome, odkiaľ sme videli, že kozy sa práve pasú hore nad lomom, no onedlho už boli zo zvedavosti dole pri nás. Pokračovali sme náučným chodníkom smerom k Devínskej Novej Vsi okolo sochy májky fialovej a hmyzieho hotela až k Sandbergu, kde sme si povedali niečo o typických obyvateľoch Devínskej Kobyly, akými sú napríklad aj včeláriky zlaté, ktoré práve na Sandbergu v tej dobe hniezdili. Kozy nás spolu s pastierom kúsok cesty aj sprevádzali. Deti zaujalo aj paleontologické pieskovisko, kde našli niekoľko skamenelín z pravekého mora Tethys.

Príďte tiež s deťmi vyskúšať túto trasu. A ak by ste mali záujem o sprevádzanú exkurziu, kontaktujte nás na broz@broz.sk, pre adoptívnych rodičov plánujeme pripraviť exkurzie na Devínsku Kobylu na jeseň a na jar, s väčšími skupinami sa na termíne môžeme dohodnúť.

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Včelárik zlatý (Merops apiaster) je jeden z najpestrejších vtákov Európy. Jeho zaujímavosťou je spôsob, akým hniezdi, vyhrabáva si tunely do pieskových stien, kde na konci v komôrke vychováva svoje mláďatá. Je sťahovavý, prilieta skoro na jar a na zimu do Afriky odlieta v septembri.

Živí sa aj včelami? Áno, ale najmä v prípadoch, keď nemá dostatok inej potravy, skôr dá prednosť divým osám, čmeliakom, vážkam, chrobákom, muchám či koníkom. Práve preto je dôležité chrániť miesta, kde potravu zháňa, ktorým je aj Devínska Kobyla.

Májka fialová (Meloe violaceus)